chữa bệnh cho gia cầm, chữa bệnh cho gia súc, thuốc chữa bệnh cho chó, thuốc chữa bệnh cho gà, chữa bệnh cho vịt chữa bệnh cho ngan, chữa bệnh cho lợn, chữa bệnh cho trâu, chữa bệnh cho bò, chữa bệnh

chữa bệnh cho gia cầm, chữa bệnh cho gia súc, thuốc chữa bệnh cho chó, thuốc chữa bệnh cho gà, chữa bệnh cho vịt chữa bệnh cho ngan, chữa bệnh cho lợn, chữa bệnh cho trâu, chữa bệnh cho bò, chữa bệnh

MŨI KIM
30,000 đ

Xuất xứ :  PHARMAHEAD
Mô tả : 
Tình trạng:  Còn hàng

Mô tả

Tiêm cho heo nái, thịt, gia cầm

Loại 16G, 18G, 20G

Sản phẩm liên quan